FORSERUM

100 meter asfalterad pumptrack på aktivitetsyta med lekplats & multiarena. 
På uppdrag av Forserums samhällsförening designades, utformades och asfalterades banan av Ride and Develop.