Bors aktivitetsyta

150 meter asfalterad pumptrack på skolgård. 
På uppdrag av Värnamo kommun designades, utformades och asfalterades banan av Ride and Develop.